Ngữ pháp N3 「~そうだ」「~ということだ」Dựa theo

Ngữ pháp N3 「~そうだ」「~ということだ」Dựa theo

*Giải thích: Dựa theo nguồn thông tin, tin tức để suy đoán và truyền đạt lại
vế sau của câu thường sử dụng「~そうだ」、「~ということだ」
*Ví dụ:
天気予報によると、明日は雨が降るそうです。
Theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời mưa
あの雲の様子によると、明日は多分晴れるだろう。
Theo dáng mây thì có lẽ ngày mai trời đẹp
彼女の説明によると、これはケーキの作るということです。
Theo sự giải thích của cô ấy thì đây là bánh do cô ấy tự làm

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật