Ngữ pháp N3 ~おかげで~(お蔭で) Nhờ ~

Ngữ pháp N3 ~おかげで~(お蔭で) Nhờ ~

*Giải thích: Được sử dụng khi có kết quả tốt cho lý do, nguyên nhân thể 
hiện bởi ý nghĩa nhờ có ân huệ, có sự trợ giúp.
Tuy nhiên đôi khi cũng sử dụng 「おかげで」bao gồm cả tâm trạng trách móc, hờn giận.
Vế sau biểu hiện sự thật đươc xác định hay sự thật đã xảy ra nên những biểu
hiện mang tính suy đoán, kỳ vọng, ý chí như 「~つもりだ/~たい/~たろう」 v.v...
không được sử dụng.
*Ví dụ:
お元気ですか?おかげさまで、元気です
Anh khỏe không? Ơn trời mà tôi vẫn khỏe
あなたのおかげで助かりました。
Nhờ bạn mà tôi đã được cứu thoát
まったく、君に頼んだおかげでかえってややこしいことになってしまったじゃないか?
Thiệt tình, ai ngờ nhờ cậy cậu tôi lại gặp phải nhiều phiền toái, không phải thế sao?

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật