Ngữ pháp N3 ~ことになる~ Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên ~

Ngữ pháp N3 ~ことになる~ Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên ~

Giải thích:
Dùng khi thể hiện sự việc đã được sắp xếp, quyết định rồi
Dùng khi muốn nói rằng: từ một tình huống nào đó thì suy ra đương nhiên là như thế
Ví dụ:
こんど大阪支社に行くことになりました。Lần này tôi có quyết định là phải đi chi nhánh 
của hãng ở Osaka
来年日本に引っ越すことになりました。Tôi đã có quyết định là sẽ chuyển đến Nhật sống 
vào năm sau
一所懸命頑張らなければ、後悔することになりますよ。Nếu không cố gắng hết sức thì sau này
có thể sẽ hối hận đấy
Chú ý:
Mẫu câu này thường xuyên sử dụng vì khi thể hiện ý nghĩa được quyết định thì 
không nhất thiết phải có người / nhân tố đã ra quyết định trong câu.
Đối với ý nghĩa “trở nên” thì phía trước thì có tình huống giả định hoặc giải thích lý do cho sự 
đương nhiên đó.

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật