Ngữ pháp N3 ~せえ~ Đến cả, thậm chí ~

Ngữ pháp N3 ~せえ~ Đến cả, thậm chí ~

*Giải thích: Lấy ví dụ cực đoan nhất để diễn tả tính chất đương nhiên 
những vấn đề khác (ở mức độ thấp hơn)
*Ví dụ:
そんなことは小学生でさえ知ってるよ
Những chuyện như thế thì ngay cả học sinh tiểu học cũng biết
その本はあまりにも面白くて、食事の時間さえもったいないと思ったほどだった。
Cuốn sách ấy rất hấp dẫn, hấp dẫn đến mức tôi không muốn ngừng đọc phút 
nào, ngay cả trong giờ cơm
*Chú ý:
Khi gắn さえvào các danh từ thì các trợ từが ,を được tĩnh lược , còn các 
trợ từ khác thì có thể giữ nguyên
あのころは授業料どころか家賃さえはらえないほどまずしかった。
Hồi đó, tôi túng đến nỗi, nói gì đến học phí, ngay cả tiền nhà cũng không 
trả nổi

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật