Ngữ pháp N3 ~ために~ Vì ~

Ngữ pháp N3 ~ために~ Vì ~

*Giải thích: Thể hiện lý do vì gì đó..... Nên....
*Ví dụ:
世界平和のために国際会議が開かれる。
Một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vì hòa bình thế giới
入場券を手に入れるために朝早くから並んだ。
Tôi đã xếp hàng từ sáng đến tối để mua được vé vào cửa
疲れをいやすためにサウナへ行った。
Tôi đã đi tắm hơi để giải tỏa sự mệt mỏi.

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật