Ngữ pháp n3 ~ないで~ Xin đừng ~

Ngữ pháp n3 ~ないで~ Xin đừng ~

Giải thích:
Hầu hết chỉ dùng câu mệnh lệnh, yêu cầu
Ví dụ:
止まないでください。Không được đậu(xe)
話さないでくださいXin đừng nói chuyện
「タバコを吸わないでください」という標識があった。Có biển báo là xin đừng hút thuốc
「さびしくないで」と彼女は言った。Cô ấy nói "xin đừng buồn"

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật