Ngữ pháp N3 ~にちがいない~ Đúng là, chắc chắn là ~

Ngữ pháp N3 ~にちがいない~ Đúng là, chắc chắn là ~

*Giải thích: Dùng trong câu khẳng định về một sự thật
*Ví dụ:
あそこにかかっている絵はすばらしい。値段も高いにちがいない。
Bức tranh đằng kia thật tuyệt. Chắc hẳn giá cũng đắt
学生のゆううつそうな様子からすると、試験は難しかったにちがいない。
Cứ coi dáng vẻ u sầu của sinh viên mà đoán, bài thi chắc hẳn là khó lắm
あの人の幸せそうな顔をごらんなさい。きっと知らなかったにちがいない。
Cứ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của của người ấy thì biết. Chắc hẳn đã nhận được 
tin vui

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật