Ngữ pháp N3 ~はじめる~(~始める)Sẽ bắt đầu

Ngữ pháp N3 ~はじめる~(~始める)Sẽ bắt đầu

*Giải thích: Thể hiện sự bắt đầu của một sự việc nào đó
*Ví dụ:
秋には葉が散る始めです。
Lá cây sẽ bắt đầu rụng vào mùa thu
子供たちは6歳で小学校に行き始める
Bọn trẻ 6 tuổi sẽ vào lớp một
日本語が上手になりたいのなら、真剣に習い始めるべきだ。
Nếu muốn giỏi tiếng Nhật thì phải học nghêm túc

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật