Ngữ pháp N3 ~ほど~ Đến mức, nhất là, như là …

Ngữ pháp N3 ~ほど~ Đến mức, nhất là, như là …

•	Giải thích:  Với hình thức「AほどBだ」 mẫu câu này điễn đạt ý "mức 
độ của A tăng thì mức độ của B cũng tăng theo".
•	Ví dụ:
この商品は面白いほでおよく売れる。
Mặt hàng này bán rất chạy, tới mức thấy thật thú vị
顔も見たくないほど嫌いだ。
Tôi ghét tới mức không muốn nhìn mặt
コンサートはたいへんなにんきで、立ち見がでるほどだった。
Buổi hòa nhạc rất đông, tới mức có cả người đứng nghe
なんの連絡もしてこないから、どれほど心配したかわからない。
Vì không có liên lạc gì cả, nên tôi lo lắng lắm, không biết bao nhiêu mà kể

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật