Ngữ pháp N3 ~まま~ Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

Ngữ pháp N3 ~まま~ Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

•	Giải thích: Diễn tả tình trạng không thay đổi, tiếp tục chuyện 
giống y như vậy
•	Ví dụ:
•	年をとっても、きれいなままでいたい。
Dù có già đi nhưng tôi vẫn muốn cứ xin đẹp mãi
急いでいたので、さよならも言わないまま、帰ってきてしまった。
Vì vội quá mà khi ra về quên không nói lời tạm biệt
ストーブを消さないまま学校に来てしまった
Tôi đã để nguyên lò sưởi không tắt mà đi học
靴をはいたまま部屋に入らないで下さい
Không mang giày khi vô phòng
クーラーをつけたまま寝ると風邪をひきますよ。
Nếu cứ để nguyên máy lạnh qua đêm mà ngủ thì sẽ bị cảm lạnh đấy.

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật