Ngữ pháp N3 ~ようにする Chắc chắn làm

Ngữ pháp N3 ~ようにする Chắc chắn làm

*Giải thích: Biểu thị ý nghĩa là quyết tâm, nổ lực, e dè, để hướng đến tạo 
lập hành vi hay tình huống
*Ví dụ:
必ず連絡をとるようにする。
Thế nào tôi cũng sẽ tìm cách liên lạc
朝寝坊しないようにしよう。
Chúng ta hãy cố gắng không ngủ dậy trễ
後ろの席の人にも聞こえるように大きな声で話した。
Tôi đã nói lớn tiếng để những người ngồi hàng ghế sau cũng có thể nghe được

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật