Ngữ pháp N3 ~わざわざ~ Có nhã ý, có thành ý…

Ngữ pháp N3 ~わざわざ~ Có nhã ý, có thành ý…

•	Giải thích: Là trạng từ thường dùng để chỉ sự mất công sức làm
 việc gì đó và thể hiện sự cảm ơn, biết ơn
•	Ví dụ:
田中さんは私の忘れ物をわざわざ家まで届けてくれた。
Anh Tanaka đã mất công mang đồ tôi bỏ quên mang đến tận nhà cho tôi
わざわざ届けてくださって、本当にありがとうございました。
Thật cảm ơn anh đã mất công mang giao đến tận nơi
心配してわざわざ来てあげたんだから、もうすこし感謝しなさいよ。
Vì lo lắng mà tôi đã bỏ công đến tận đây, anh phải biết ơn một chút chứ
風邪だというから、わざわざみかんまで買ってお見舞いに行ったのに、その恋人にでかけたと言う
Nghe tin bạn bị cảm, tôi cất công mang quýt sang thăm, vậy mà đến nơi thì 
được biết bạn ấy đã đi chơi với người yêu rồi.

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật