Ngữ pháp N5: Cũng, đến mức, đến cả

Cũng, đến mức, đến cả

Dùng miêu tả sự vật / tính chất / hành động tương tự với một sự vật / tính chất / hành động đã nêu trước đó. (nhằm tránh lập lại tợ từ は/ động từ nhiều lần) Thể hiện sự ngạc nhiên về mức độ nhiều. Thể hiện mức độ không giống như bình thường. (cao hơn hoặc thấp hơn)

   • やまだ         ほん     よ               す
   • 山田さんは     をむことがきです。
   • わたし   おな
   • も        じです。
   • Anh Yamada thích đọc sách. Tôi cũng vậy
   •               いえ  いぬ
   • あなたの家 には 犬 が9もいるんですか?
   • Nhà bạn có tới 9 con chó luôn à!
   • きのういそが                 ね      じかん
   • 昨日忙          しくて       る  時間 もありませんですた。
   • Ngày hôm qua bận quá, không có cả thời gian để ngủ.
10:41:52, 01-03-2015
16295 Lượt xem