[Ngữ pháp Tiếng Nhật] – Ngữ pháp 2kyu “Diễn đạt hành động”

Học tiếng Nhật ngữ pháp Tiếng Nhật 2kyu 

Khi muốn diễn đạt hành động mà sự việc muốn hướng đến, thì chúng ta có cách trình bày như thế nào?

1.~について
-Dùng khi muốn nói về đối tượng thao tác.
– Thường sau ~について là các động từ như:話す、聞く、考える、書く、調べる・・・
– Thường dùng trong văn nói nhiều hơn văn viết, về ý nghĩa dùng giống với ~に関して、~に関する。

-công thức: N+について
N+についての+N

– ý nghĩa: ~về / liên quan

1.私は日本の経済について調べている。
tôi đang tìm hiểu về kinh tế nhật bản

2.あの人について私は何も知らない。
tôi không biết gì về người đó cả

3.今日は日本の文化についてお話します。
hôm nay tôi xin trình bày về văn hóa Nhật Bản

4.私は欧米の文学について研究している。
tôi đang nghiên cứu về văn học Âu mỹ.

2.~に関して/~に関する
-giống với について nhưng  ~に関してđược dùng trong biểu hiện có tính chất cứng nhắc, ở hội thảo, ở hội thảo, phát biểu và được dung nhiều trong văn viết.-Công thức: N+に関して/に関する
-Ý nghĩa: ~liên quan / ~về

1.あの人に関して私は何も知らない。
Tôi không biết gì liên quan đến người đó cả.

2.事故の原因に関してただ今調査中です。
Liên quan đến nguyên nhân tai nạn hiện thời đang điều tra.

3.環境の問題に関して論文を書く
Tôi viết luận văn về vấn đề môi trường.

4.私は政治に関して興味がない。
Tôi không có hứng thú về chính trị

3.~に対して/~対する
– Dùng thể hiện động tác hay tình cảm về đối tượng muốn hướng đến.
– に対して thường dùng khi có 2 đối tượng.
-khác với についてvà に関してở chỗ là に対してđược dùng để đề cập đến tâm trạng và hành động của đối tượng một cách trực tiếp. Sau に対してthường là những từ thể hiện quan hệ đối lập như: 反抗、反論、講義。。。
– Công thức: N+に対して
– Ý nghĩa: ~ đối với1.日本人に対して嘘をつかない方がいい。
Đối với người Nhật mình không nên nói dối .

2.私はあの人に対して失礼な態度をとってしまいました。
Đối với người đó tôi đã lỡ có thái độ thất lễ rồi.

3.自分の将来に対して努力心を持つことは大切だ。
Đối với tương lai của chính mình, việc có tinh thần nỗ lực là rất quan trọng

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật