Phân biệt cách dùng takusan, ooini, ooku

Phân biệt cách dùng takusan, ooini, ooku

a) takusan たくさん nhiều, có nhiều

Chỉ số lượng nhiều hoặc có nghĩa là quá đủ rồi. Takusan thường đi với động từ tồn tại “aru” và các động từ khác. Đồng thời có thể đi trước danh từ kèm trợ từ NO hoặc đi ở cuối câu làm vị ngữ.
Ví dụ :
* この問題については、たくさん研究論文がある。
Có nhiều luận văn nghiên cứu về vấn đề này.
* 今日はデパートでたくさん買い物をした。
Hôm nay tôi đã mua nhiều thứ ở cửa hàng Bách hoá tổng hợp.
* 日本の小説を翻訳でたくさん読みました。
Tôi đã đọc nhiều (bản dịch) tiểu thuyết của Nhật bản.
* 阪神大震災でたくさんの人が亡くなりました。
Trong trận động đất lớn Osaka- Kôbe đã cướp đi nhiều sinh mạng.
*お客さんは十人ですから、ビールは一ダースあればたくさんです。
Khách có 10 người, chuẩn bị một két bia là quá đủ rồi.
*このごろ、毎晩酒ばかり飲んでいるから、酒はもうたくさんだ。
Gần đây tối nào cũng toàn uống rượu, cho nên rượu là quá đủ rồi.
* あの人のつまらない話は もうたくさんだ。
Anh ta còn có nhiều câu chuyện nghe chán lắm.

phân biệt cách dùng takusan ooini ooku
b) ooini 大いに rất, nhiều, thật sự

Chỉ mức độ nhiều. Cách nói nhấn mạnh, không đi với động từ tồn tại “aru”.
Ví dụ :
* 首相は将来の展望について、大いに語った。
Thủ tướng nói nhiều về triển vọng trong tương lai.
* 今夜のパーテイーは、親しい人ばかりですから、大いに楽しく やりましょう。
Vì bữa tiệc tối nay khách đến dự toàn là những người thân, nên phải tæ chức cho thật vui.
* この辞書は作文を書くのに大いに役に立ちます。
Cuốn từ điển nảy rất có tác dụng để tập làm văn.

c) ooku 多く : phần nhiều, thông thường.

Ooku nguyên là tính từ “ooi” đổi đuôi i thành ku làm phó từ, đồng thời cũng là loại tính từ đổi đuôi i thành ku làm danh từ, cho nên khi đi trước danh từ phải dùng trợ từ NO.
Ví dụ :
* 多くの中国人が留学生として日本に来ています
Nhiều người Trung quốc sang Nhật bản du học.
* ベトナムでは多くの人が朝 バイクで職場へ行きます。
Ở Việt nam buổi sáng có nhiều người đi làm bằng xe máy.
* 多くの場合は そう言わない。
Thường thì không nói như thế.
* 彼は 多くを語らない。
Ông ta không nói nhiều.
d) oozei 大勢 đông người, nhiều người
Chỉ dùng cho người, không dùng trong các trường hợp khác. Oozei vừa là phó từ vừa là danh từ nên khi đi trước danh từ đều phải thêm trợ từ NO.
Ví dụ :
* 私は今まで大勢の人の前で話をしたことがありませんでした。
Từ trước tới nay tôi chưa nói chuyện trước đông người bao giờ.
* この日本語コースにはアジア各国からの留学生が大勢います。
Khoá tiếng Nhật này có nhiều sinh viên các nước châu Á.
* 休日には公園の近くのプールに人が大勢 泳ぎに来ます。
Ngày nghỉ có nhiều người đến bơi ở bể bơi gần công viên.

Nguồn : internet ^^

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật