Phân biệt cách phát âm “Độ cao thấp khác/ý nghĩa khác”

Học tiếng Nhật Bản – Học cách phát âm tiếng Nhật “Giọng cao thấp : Độ cao thấp khác nhau, ý nghĩa khác nhau”

*Tiếng Anh sử dụng trọng âm, hay sự nhấn mạnh để nêu bật các âm tiêt thì tiếng Nhật sử dụng cường đọ, hay tông . Hình thái ngôn ngữ chuẩn có hai cấp cường độ, cao và thấp. Đối với người nói tiếng Anh học tiếng Nhật, điều này cần phải có sự luyênj tập (khuyên nếu bạn nào đang học tiếng Anh mà học tiếng Nhật thì khi phát âm sẽ rất khó khăn) .

Các danh sách  dưới đây sẽ cho các bạn thấy một khía cạnh về cách hoạt động của giọng cao thấp trong tiếng Nhật. Ở phía bên trái, phát âm các âm tiết ở mức độ giống nhau. Ở bên phải , sử dụng cường độ cao hơn đối với âm tiết được viết Hoa. Sự khác biệt về cường độ này dẫn đến một ý nghĩa khác.

あめ:ame (ah meh) : kẹo(AH meh) : mưa
あさ:asa (ah sah) : buổi sáng(ah SAH) : vải lanh
ふく:fuku (fu ku) : quét(FU ku) : thổi
はし:hashi (hah shi) : kết thúc(HAH shi) : đũa / (hah SHI) :cây cầu
いま:ima (i mah) : bây giờ(i MAH) : phòng khách
かける:kakeru (kah keh ru) : thiếu(kah KEH ru) : đánh bạc
かき:kaki (kah ki) quả hồng(KAH ki) : con hàu
かみ:kami (kah mee) : giấy / tóc(KAH mi) : chúa, trời
かう:kau (kah u) : mua(KAH u) : giữ
きる:kiru (ki ru) : cắt(ki RU) : mặc vào, mang vào
きしゃ:kisha (ki shah) : xe lửa(KI shah) : phóng viên
みち:michi (mi chi) : con đường(MI chi) : không biết
さけ:sake (sah keh) : rượu sake(SAH keh) : cá hồi
さく:saku ( sah ku) : nở (hoa)(SAH ku) : xé rách
せき:seki (seh ki) : chỗ ngồi(seh KI) : ho
しろ:shiro (shi roh) : màu tráng(shi ROH) lâu đài

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật