Trong chuyên mục Hán tự tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hán tự tiếng Nhật – 60 Bộ Hán tự cơ bản.

Th2 28

Trong chuyên mục học Hán tự kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Học hán tự (Kanji) dễ dàng

Th1 13

Trong chuyên mục Giáo trình tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng bài 20 Minna no nihongo

Th11 23

Trong chuyên mục học Hán tự tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Học Kanji N5

Th9 23

Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

Th8 23

Trong chuyên mục học mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tôi đói, tôi khát nói tiếng Nhật thế nào?

Th8 08

Hỏi làm gì? Ở đâu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục học Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Giới thiệu người khác bằng tiếng Nhật

Th8 08

Download tài liệu tiếng Nhật34,412 lượt xemTrong chuyên mục Tài liệu tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn tài liệu: Download tài liệu tiếng Nhật N5 N4.Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5 [updated] Vì tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở mức độ sơ cấp là N4 […]

Th5 05

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics

Th3 13

Tên các bộ phận cơ thể – 人体部位名称

Th2 23

Trong chuyên mục học từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: từ vựng tiếng Nhật ngành Ẩm thực “Phòng bếp”

Th2 01

Đây là bảng động từ tiếng nhật thường dùng trong sơ cấp tiếng nhật. Và cũng thường được sử dụng trong việc luyện thi năng lực nhật ngữ 3 kyuu

Th1 22

Trong chuyên mục tiếng Nhật giao tiếp kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Mùa trong năm và thời tiết”

Th1 19

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Cách dùng và chia thể “Te”

Th1 10

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật