Hỏi làm gì? Ở đâu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục tiếng Nhật giao tiếp kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Mùa trong năm và thời tiết”

Th1 19

Chúng ta ở đâu? ここはどこですか?koko ha doko desu ka
Chúng ta ở trường học. 学校です。gakkou desu
Chúng ta có giờ học. 授業があります。jugyou ga ari masu

Th12 31

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật