Trong chuyên mục Giáo trình tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng bài 20 Minna no nihongo

Th11 23

Hỏi làm gì? Ở đâu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics

Th3 13

Tên các bộ phận cơ thể – 人体部位名称

Th2 23

Trong chuyên mục tiếng Nhật giao tiếp kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Mùa trong năm và thời tiết”

Th1 19

Chúng ta ở đâu? ここはどこですか?koko ha doko desu ka
Chúng ta ở trường học. 学校です。gakkou desu
Chúng ta có giờ học. 授業があります。jugyou ga ari masu

Th12 31

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật