Tên trường Đại Học ở Việt Nam bằng tiếng Nhật

Tên trường Đại Học ở Việt Nam bằng tiếng Nhật 

航海大学: đại học hàng hải
カントー大学: Can Tho University:đại học cần thơ

 

エコノミックス・ホーチミン大学:

University of Economics, Ho Chi Minh City:

đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

 

ビン大学: Vinh University: đại học vinh

アカデミー・オブ・フィナンス: Academy of Finance: học viện tài chính
オーブン大学: Open University: đại học mở

 

テクニカル・エデュケーション・ホチミン大学

Ho Chi Minh City University of Technical Education

đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh

 

産業ハノイ大学

Hanoi University of Industry

đại học công nghiệp hà nội

 

ベトナム国家大学ホチミン市校工科大学

Vietnam National University, Ho Chi Minh City – University of Technology

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

ホーチミン市法科大学

Ho Chi Minh City University of law

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

 

ダラット大学 Da Lat University đại học đà lạt

 

ハノイ工科大学

Hanoi University of Science and Technology

Đại học Bách khoa Hà Nội
ハノイ国家大学 Vietnam National University, Hanoi

Đại học quốc gia Hà Nội
ハノイ師範大学 Hanoi National University of Education

Đại học Sư phạm Hà Nội

 

ハノイ第二師範大学

ダナン大学-師範大学 The University of Da Nang-The University of Education

 

ハノイ法科大学 Hanoi University of law

Đại học Luật Hanoi

 

ダナン大学工科大学

The University of Da Nang, University of Technology

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

 

ダナン大学-外国語大学

The University of Da Nang-The University of Languages

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

 

ハノイ医科大学

Hanoi Medical University

Đại học Y Hà Nội

 

ハノイ土木大学

Hanoi University of Civil Engnieering

Đại học Xây dựng

 

ホーチミン市建築大学

Ho Chi Minh City University of Architecture

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

フエ大学

Hue University

Đại học Huế

 

ダナン大学経済大学 The University of Da Nang, College of Economics Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại TP.HCM
電力大学 đại học điện lực
ベトナム電力公社 EVN
軍事技術アカデミー học viện kỹ thuật quân sự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật