Tết Âm lịch tiếng Anh là gì?

  1. Lunar New Year = Tết Nguyên Đán.
  2. Lunar / lunisolar calendar = Lịch Âm lịch.
  3. Before New Year’s Eve = Tất Niên.
  4. New Year’s Eve = Giao Thừa.
  5. The New Year = Tân Niên.
23:32:07, 18-02-2015
3283 Lượt xem