Khóa học: Tiếng Nhật đặc biệt

Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ

Lớp học buổi sáng:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 08h đến 09h

Lớp học buổi chiều:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 14h đến 15h30′

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 18h đến 19h30′

Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 1850 chữ

Lớp học buổi sáng:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
Giờ học trong ngày: Từ 10h đến 11h30′

Lớp học buổi chiều:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
Giờ học trong ngày: Từ 16h đến 17h30′

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 800,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
Giờ học trong ngày: Từ 20h đến 21h30′

Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Du học tại Nhật

Lớp học buổi sáng:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 08h đến 09h30′

Lớp học buổi chiều:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 14h đến 15h30′

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 18h đến 19h30′

Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Tu nghiệp sinh

Lớp học buổi sáng:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 10h đến 11h30′

Lớp học buổi chiều:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 16h đến 17h30′

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 20h đến 21h30′

Lớp giao tiếp trực tiếp với người Nhật

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
Giờ học trong ngày: Từ 20h đến 21h30′

Lớp học buổi tối:
Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi
Học phí: 1,000,000 VNĐ
Ngày học trong tuần: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
Giờ học trong ngày: Từ 20h đến 21h30′

 

Lớp gia sư theo yêu cầu (250,000 VNĐ/buổi)

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật