[Tiếng Nhật giao tiếp] – Cách chào “Sayoonara” tạm biệt!

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Cách chào “Sayoonara” tạm biệt!

さようなら。Sayoonara (tạm biệt)
では、 また。 Dewa mata (hẹn gặp lại)
失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu (tôi xin đi trước)
お休みなさい (おやすみなさい)Oyasumi nasai ( Chúc ngủ ngon)

*Được dùng khi:

  • Sau khi chia tay có 1 khoảng thời gian không gặp mặt thì dùng “さようなら。Sayoonara” hay ngắn gọn hơn “さよなら。Sayonara”
  • Lúc sắp chia tay, có thể gặp lại nữa thì dùng “では、 また。 Dewa mata ” hay ngắn gọn “じゃ、 また。 ya (zya hay jya), mata” ; “じゃね yane”
  • Lúc đứng dậy chào chủ nhà dùng ” 失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu “
  • Lúc gác điện thoại thì “失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu”
  • Lúc chia tay người quen vào buổi tối thì dùng ” お休みなさい (おやすみなさい)Oyasumi nasai ” hay ngắn gọn là “おやすみ oyasumi” chúc ngủ ngon

*Chú ý:

Ngoại trừ “失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu” cách trả lời các câu tam biệt khác hầu hết là nói lại câu người nói trước, nhưng cần chú ý mức độ khách sáo

*Ví dụ:

1. A,B là 2 người ngang tuổi. A về nước chia tay B
A : さようなら。Sayoonara (tạm biệt)
B: さよなら。Sayonara (tạm biệt)
2. A,B cùng đi ra ngoài và giữa đường thì chia tay nhau
A: では、 また。 Dewa mata (Vậy hẹn gặp lại sau)
B: じゃ、 また。 ya, mata (Gặp lại sau)
3. Đang ở nhà B, A đứng dậy từ biệt đi về
A: では (dewa), 失礼します (しつれいします)
(Shitsurei shimasu)
Tôi xin về trước nha
B: また、来てください( また、きてください )
(mata, kitekudasai)
Lần sau ghé chơi
4. Chia tay cuộc gọi.
A: では (dewa), 失礼します (しつれいします)..Shitsurei shimasu..Vậy thôi nghỉ nha
B: ごめんんください。gomen kudasai ....Bye
5. Chia tay buổi tối
A: お休みなさい (おやすみなさい)Oyasumi nasai (Chúc ngủ ngon)
B: おやすみ. oyasumi chúc ngủ ngon
6.Trước cửa nhà B, A chào tam biệt B
A: じゃ、 おじゃま しました。Ja, ojama shimashita.
Làm phiền anh quá.

Hỗ trợ học Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật