[Tiếng Nhật giao tiếp] – Câu giao tiếp “Sumimasen”

すみません。Sumimasen : Xin lỗi, làm phiền, cảm ơn

Dùng khi:

- Khi muốn người khác giúp đỡ như hỏi đường, mua hàng ....
- Khi người khác giúp đỡ bạn như giúp nhặt đồ, chỉ đường, nhường chỗ .....

Lưu ý:

- Khi muốn ng khác giúp đỡ, bạn chào là "すみません。Sumimasen" . Nếu người 
đối diện ở 1 khoảng cách nhất định bạn phải nói lớn "すみません。Sumimasen" 
để người ta chú ý đến bạn. Nếu nói trực tiếp thì dùng "すみません。Sumimasen" 
thể hiện sự tự nhiên, ngoài ra nên dùng "すみませんが。sumimasen ga" với giọng
điệu nhẹ nhàng làm người nghe có cảm giác thân thiện gần gũi.
- Nếu người ta chào bạn bằng "すみません。Sumimasen" hay "すみませんが。
sumimasen ga" thì câu đáp lại đơn giản là はーい (Hai - Vâng).

Ví dụ:

1. Trogn cửa hàng
A: すみません。Sumimasen : Xin lỗi
Nhân viên: はーい (Hai) , 何にしましょうか .(nani ni shimashoo ka)
Vâng , anh cần gì ạ?
2. Trong cửa hàng
Nhân viên: すみません . これ は お客 (きゃく) さん の もの でしょ うか。
Sumimasen. Kore wa okyaku san no mono deshoo ka?
Xin lỗi. đây có phải đồ của quý khách đánh rơi không ạ?
B: ああ。 どうも すみません。
aa. Vâng xin cảm ơn rất nhiều.

Tìm hiểu văn hoá giao tiếp ở Nhật

- すみません。Sumimasen còn có nghĩa là "thật ngại quá" thể hiện ý khiêm tốn 
và cảm tạ. trên cơ bản nếu bạn gây phiền phức cho ng khác thì phải dùng 
"すみません。Sumimasen". Và đó là câu nói cửa miệng của người Nhật. Đây là 
câu nói xã giao tạo sự thân thiện khi giao tiếp.

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật