[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Màu”

Học tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Màu”

Tuyết màu trắng.雪は白い。yuki ha shiroi
Mặt trời màu vàng.太陽は黄色い。taiyou ha kiiroi
Quả / trái cam màu da cam.オレンジはオレンジ色。orenji ha orenji shoku
Quả / trái anh đào màu đỏ.さくらんぼうは赤い。sakura n bou ha akai
Bầu trời màu xanh nước biển.空は青い。sora ha aoi
Cỏ màu xanh lá cây.草は緑。kusa ha midori
Đất màu nâu.地面は茶色。jimen ha chairo
Mây màu xám.雲は灰色。kumo ha haiiro
Lốp xe màu đen.タイヤは黒い。taiya ha kuroi
Tuyết màu gì? Màu trắng.雪は何色ですか? 白。yuki ha nan shoku desu ka shiro
Mặt trời màu gì? Màu vàng.太陽は何色ですか? 黄色。taiyou ha nan shoku desu ka kiiro
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam.オレンジは何色ですか? オレンジ色。orenji ha nan shoku desu ka orenji shoku
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ.さくらんぼうは何色ですか? 赤。sakura n bou ha nan shoku desu ka aka
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển.空は何色ですか? 青。sora ha nan shoku desu ka ao
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây.草は何色ですか? 緑。kusa ha nan shoku desu ka midori
Đất màu gì? Màu nâu.地面は何色ですか? 茶色。jimen ha nan shoku desu ka chairo
Mây màu gì? Màu xám.雲は何色ですか? 灰色。kumo ha nan shoku desu ka haiiro
Lốp xe màu gì? Màu đen.タイヤは何色ですか? 黒。taiya ha nan shoku desu ka kuro

Học tiếng Nhật bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật