[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Ngày trong tuần”

Học tiếng Nhật –  Tiếng Nhật giao tiếp “Ngày trong tuần”

 

Thứ hai月曜日

getsuyoubi

Thứ ba火曜日

kayoubi

Thứ tư水曜日

suiyoubi

Thứ năm木曜日

mokuyoubi

Thứ sáu金曜日

kinyoubi

Thứ bảy土曜日

doyoubi

Chủ nhật日曜日

nichiyoubi

Tuần

shuu

Từ thứ hai đến chủ nhật月曜日から日曜日まで

getsuyoubi kara nichiyoubi made

Ngày thứ nhất là thứ hai.一日目は月曜日です。

ichi nichi me ha getsuyoubi desu

Ngày thứ hai là thứ ba.二日目は火曜日です。

ni nichi me ha kayoubi desu

Ngày thứ ba là thứ tư.三日目は水曜日です。

san nichi me ha suiyoubi desu

Ngày thứ tư là thứ năm.四日目は木曜日です。

yon nichi me ha mokuyoubi desu

Ngày thứ năm là thứ sáu.五日目は金曜日です。

go nichi me ha kinyoubi desu

Ngày thứ sáu là thứ bảy.六日目は土曜日です。

roku nichi me ha doyoubi desu

Ngày thứ bảy là chủ nhật.七日目は日曜日です。

nana nichi me ha nichiyoubi desu

Một tuần có bảy ngày.一週間は七日です。

ichi shuukan ha nana nichi desu

Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi.私達は五日間だけ働きます。

watashi tachi ha go nichikan dake hataraki masu

 Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật