[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Ở trường học”

Trong chuyên mục học Tiếng Nhật giao tiếp kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học:

Tiếng Nhật giao tiếp về Chủ đề “Ở trường học”

Chúng ta ở đâu? ここはどこですか?koko ha doko desu ka
Chúng ta ở trường học. 学校です。gakkou desu
Chúng ta có giờ học. 授業があります。jugyou ga ari masu

Đây là các học sinh. こちらが生徒です。kochira ga seito desu
Đây là cô giáo. こちらが先生です。kochira ga sensei desu
Đây là lớp học. こちらがクラスです。kochira ga kurasu desu

Chúng ta làm gì? 何をしますか?nani o shi masu ka
Chúng ta học. 勉強をします。benkyou o shi masu
Chúng ta học một ngôn ngữ. 言語を習います。gengo o narai masu

Tôi học tiếng Anh. 私は英語を習います。watashi ha eigo o narai masu
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. あなたはスペイン語を習います。anata ha supein go o narai masu
Anh ấy học tiếng Đức. 彼はドイツ語を習います。kare ha doitsu go o narai masu

Chúng tôi học tiếng Pháp. 私達はフランス語を習います。watashi tachi ha furansugo o narai masu
Các bạn học tiếng Ý . あなた達はイタリア語を習います。anata tachi ha itaria go o narai masu
Họ học tiếng Nga. 彼らはロシア語を習います。karera ha roshia go o narai masu

Học ngôn ngữ rất là thú vị. 語学を学ぶのは面白いです。gogaku o manabu no ha omoshiroi desu
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. 私達は人を理解できるようになりたいのです.watashi tachi ha
hito o rikai dekiru you ni nari tai no desu
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. 私達は人と話をしたいのです。watashi tachi ha hito
to hanashi o shi tai no desu

Có thể thấy, việc học tiếng Nhật giao tiếp đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Tiếng Nhật hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật