[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Tuổi sinh nhật”

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Tuổi sinh nhật”

Trong bài này, anh Suzuki hỏi anh Miller về tuổi của anh ấy và hỏi Mary về bố mẹ của cô ấy.

Yota:

 • Miraa-san wa nansai desu ka?
 • Bạn bao nhiêu tuổi, Miller?

Jason:

 • Jyuu-nana-sai desu. Suzuki-san wa.
 • Mình 17 tuổi. Còn bạn bao nhiêu tuổi?

Yota:

 • Jyuu-kyuu-sai desu. Kinoo wa tanjoobi deshita.
 • Mình 19 tuổi. Hôm qua là sinh nhật của mình.

Jason:

 • Soo desu ka. Omedetoo gozaimasu.
 • Ồ, vậy à. Chúc mừng sinh nhật.

Yota:

 • Arigatoo. Miraa-san no otoo-san to okaa-san wa ogenki desu ka?
 • Cảm ơn. Bố mẹ bạn vẫn khỏe cả chứ?

Jason:

 • Hai, genki desu.
 • Vâng, họ đều ổn cả.

Yota:

 • Mearii-san, otoo-san to okaa-san wa doko desu ka?
 • Mary, bố mẹ bạn đâu rồi?

Mary:

 • Meruborun desu.
 • Họ sống ở Melbourne.

Yota:

 • Oshigoto wa nan desu ka?
 • Họ làm nghề gì vậy?

Mary:

 • Chichi wa kaisha-in de, haha wa kookoo no kyooshi desu.
 • Bố tôi là doanh nhân còn mẹ tôi là một giáo viên trung học.

Yota:

 • Aa, sensei desu ka?
 • Ồ, một giáo viên?

Mary:

 • Hai, rekishi no sensei desu.
 • Vâng, mẹ tôi là giáo viên lịch sử.

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật