[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại và những biểu hiện ngôn ngữ (p5)

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại và những biểu hiện ngôn ngữ (p5)

Nhóm I: 敬語表現 (Kính ngữ, dùng khi nói với giáo viên, khách hàng, người ngoài (gia đình, công ty), cấp trên)

Nhóm II: 普通の言い方 (Cách nói hàng ngày, nói với đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc chỉ nhỉnh hơn mình 1 chút về trình độ)

Nhóm III: 友達言葉 (nói với bạn bè thân thiết, người trong gia đình, người dưới mình)

26. Hỏi 1 món đồ gì đó đắt hay không

Nhóm I: これ、少し高くないでしょうか?(Kore , sukoshi takakunai deshou ka)
Nhóm II:これ、少し/ちょっと高くないですか?(Kore, sukoshi /chotto takakunai desu ka)
Nhóm III: これ、ちょっと高くない?(Kore, chotto takakunai)

27. Hỏi người ta lựa chọn cái nào

Nhóm I:  どちらが宜しいでしょうか?(Dochira ga yoroshii deshou ka)
Nhóm II:  どっちがいいですか? (Dotchi ga ii desu ka)
Nhóm III: どっちがいい?(Dotchi ga ii)

28. Hỏi người ta có thể liên lạc lại cho mình hay không

Nhóm I: ご連絡いただけませんか?(Gorenraku itadakemasen ka)
NhómII:連絡してくれませんか/もらえませんかRenraku shite kuremasenka/moraemasenka
Nhóm III: 連絡してくれない / もらえない?(Renraku shite kurenai / moraenai?)

29. Yêu cầu người ta gửi mail cho mình

Nhóm I: メールをお送りください。 (Meeru wo o-okuri-kudasai)
Nhóm II: メールを送ってください。 (Meeru wo okutte kudasai)
Nhóm III:  メールを送って。 (Meeru wo okutte)

30. Nhắc người ta mang theo ô

Nhóm I: 傘をお持ちになってください。(Kasa wo o-mochi ni natte kudasai)
Nhóm II: 傘を持っていってください。 (Kasa wo motte itte kudasai)
Nhóm III:  傘を持っていって。(Kasa wo motte itte)

31. Yêu cầu tập trung ở hành lang

Nhóm I: ロビーにお集まりください。(Robii ni o-atsumari kudasai)
Nhóm II: ロビーに集まってください。 (Robii ni atsumatte kudasai)
Nhóm III: ロビーに集まって。(Robii ni atsumatte)

32. Nói là mình đang đợi

Nhóm I: お待ちしております。(O-machishite orimasu)
Nhóm II: 待っています。(Matte imasu)
Nhóm III:  待ってる。(Matte ru)

33. Trả lời là mình đã hiểu ý người ta nói

Nhóm I: かしこまりました (Kashikomarimashita)/了解致しました Ryoukai itashimashita
Nhóm II: わかりました。(Wakarimashita)
Nhóm III: わかった。(Wakatta)

34. Nói là bây giờ mình sẽ gửi cho người ta

Nhóm I: これから、お送り致します。(Korekara o-okuri itashimasu)
Nhóm II: これから送ります。(Korekara okurimasu)
Nhóm III:  これから送る。(Korekara okuru)

35. Hỏi là mình gửi chuyển phát nhanh có được hay không

Nhóm I: 速達でお送り致しましょうか?(Sokutat su de o-okuri itashimashou ka?)
Nhóm II: 速達で送りましょうか?(Sokutatsu de okurimashou ka?)
Nhóm III: 速達で送ろうか?(Sokutatsu de okurou ka?)

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật