[Tiếng Nhật qua video] – Bài hát: Kara Kaze no Kioku Ký ức của gió Anri Kumaki

Học tiếng Nhật qua bài hát Kara Kaze no Kioku Ký ức của gió Anri Kumaki 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật