Khóa học: Tiếng Nhật tổng quát

Trình độ N5

Lớp học:  Sơ cấp 1

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Sơ cấp 2

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Sơ cấp 3

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Trình độ N4

Lớp học:  Trung cấp 1

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Trung cấp 2

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Trung cấp 3

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Trình độ N3

Lớp học:  Cao cấp 1

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  800,000

Lớp học:  Cao cấp 2

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  800,000

Trình độ N2

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 20 buổi
 • Học phí (VNĐ):  1,500,000

Trình độ N1

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 20 buổi
 • Học phí (VNĐ):  1,700,000

Tham khảo lịch khai giảng: https://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Dạy Tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật