Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: Phần 2

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật

21_~たものだ21_Thường hay…
22_~たて22_Vừa mới…
23_~ぐらい23_Đến mức, đến độ, khoảng cỡ…
24_~かえって24_Ngược lại, trái lại
25_~には~の~がある25_Đối với…sẽ có
26_~っぽい26_Như là…, giống như…, có vẻ như…
27_~に関する27_Liên quan đến…, về…
28_~まさか28_Chắc chắn rằng…không.
29_~まい29_Quyết không…, không có ý định…
30_~きり30_Kể từ khi, sau khi
31_~いったい(一体)31_Hẳn là…
32_~ふり32_Giả vờ, giả bộ, bắt chước
33_~どうやら33_Hình như, giống như là, cuối cùng
34_~おかげで34_Nhờ~
35_~さらに(更に)35_Thêm nữa, hơn nữa…
36_~すでに(既に)36_Đã, hoàn toàn
37_~つい37_Lỡ…
38_~むしろ38_Trái lại, ngược lại
39_~さえ39_Đến cả, thậm chí…
40_~になれる40_Trở nên, trở thành

 

Học tiếng Nhật

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật