Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: Phần 5

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật

 

81_~てしかたがない81_Không thể chịu được~
82_~てしようがない82_Không thể chịu được~
83_~てたまらない83_Rất…
84_~でさえ84_Đến cả~
85_~てならない85_Hết sức, vô cùng, chịu không nổi
86_~ということだ86_Nghe thấy nói là~
87_~というものだ87_Nhằm, có nội dung~
88_~というものでもない88_Không thể nói hết là~, không thể nói rằng~
89_~というより89_Hơn là nói~
90_~と言えば/というと90_Nói về~
91_~と言ったら91_Nói đến~
92_~と言っても92_Dù nói là…nhưng
93_~としたら93_Nếu…
94_~とともに~94_Cùng với, đi kèm với, càng…càng
95_~ないことには95_Nếu không~
96_~ながら(も)96_Ấy thế mà~, tuy nhiên~
97_~など/なんか/なんて97_Cỡ như, đến như, chẳng hạn như~
98_~にあって98_Vì~
99_~において99_Ở, Trong, Tại~
100_~に応じて100_Tùy theo, dựa theo~

Học tiếng Nhật

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật