Trợ từ に/ へ ~ : chỉ hướng, địa điểm, thời điểm N5

Giải thích:
Dùng để chỉ thời điểm
Dùng để chỉ địa điểm
Dùng để chỉ hướng đến ai
Ví dụ:
明日、旅行に/ へ行きます。Ngày mai tôi sẽ đi du lịch
午後6時に帰ります。6h chiều tôi sẽ về
このプレゼントをゆみさんに/ へ. Xin hãy trao món quà này tới chị Yumi
Chú ý:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động xảy ra, chúng ta thê, trợ từ [に] vào sau danh từ
chỉ thời gian. Dùng 「に」với những hành động diễn ra trongt hời gian ngắn. [に] được dùng
khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm và không dùng trong trường hợp không có con số
đi kèm. Tuy nhiên trong trường hợp của thứ nằm trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng
[に]日曜日「に」日本へ行きます。Chủ nhật tôi sẽ đi Nhật
Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ [へ] được dùng sau danh từ chỉ
Phương hướng hoặc địa điểm.
Trợ từ [ へ] phát âm dài là [え」
Ngữ pháp n5

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật