~ trợ từ に ~ : cho ~, từ ~ (ngữ pháp n5)

 

Ngữ pháp n5

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n5/ngu-phap-n5/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật