Trợ từ “Ga” lập luận trái ngược

*GA có nghĩa là “nhưng” hoặc “mặc dù”.Sự ngụ ý này là “mặc dù các tình huống này”.

Ví dụ:
-Samui desu ga,dekakemashita.
Samui:Lạnh
ga:mặc dù,nhưng
dekakemashita:đã đi ra ngoài.
Mặc dù trời lạnh nhưng tôi đã đi ra ngoài.

-byouki desu ga,shigoto ni ikimasu.
byouki:bệnh
ga:nhưng
shigoto:việc làm
ikimasu:đi
Tôi bệnh nhưng tôi sẽ đi làm.

*Ga thường được dùng ở cuối mệnh đề với mệnh đề sau cùng được ngụ ý nhưng không được nói ra.Điều này có tác dụng làm mềm hóa sự trao đổi,vói cả hai người nói đều hiểu ý nghĩa của những gì không được nói ra.

Ví dụ
-ikitakatta desu ga
ikitakatta: đã muốn đi

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật