Trợ từ “Ka” dùng trong các câu hoặc cụm từ

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp sử dựng trợ từ “KA” Sự liệt kê trong câu hoặc cùm từ

 

Ý nghĩa của KA ở đây là “Hoặc“,nghĩa là liệt kê những thứ ở đây và sau đó chọn lựa.

Ví dụ:

-Banana ka ringo wo kaimashou.Chúng ta hãy mua chuối hoặc táo.
Banana: chuối
ringo: táo
kaimashou.: hãy mua
-Kōhī ka,Kōcha ka,kokoa ikaga desu ka ..Bạn muốn dùng cà phê, trà hay coca?
Kōhī:cafe
Kōcha:trà
kokoa:coca
ikaga desu:muốn dùng.

Lưu ý: KA giống như nhiều tiểu từ, có một số ý nghĩa.Trong ví dụ trên, nó cũng được dùng làm dấu hỏi ở cuối câu.

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật