Trợ từ “Kara” lý do trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản trực tuyến – Trợ từ tiếng Nhật “Kara – Lý do”

 

*Ở đây KARA có nghĩa là “bởi vì” hoặc “vì”

Ví dụ:

-Isogashii kara ikemasen. Bởi vì tôi bận, nên tôi không thể đi.
Isogashii: bận rộn
Kara: bởi vì
Ikemasen: không thể đi
-Ame da kara uchi ni imasu...Vì trời đang mưa nên tôi sẽ ở nhà.
Ame:mưa
kara:vì
Uchi:nhà
Ni imasu:ở

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật