Trợ từ “MO” Bao gồm, loại trừ

*MO có nghĩa là “cũng”.Phụ thuộc vào từ mà nào mà nó theo sau câu, MO có thể thay thế WA,GA hoặc WO.Khi được dùng với một đông từ phủ định, ý nghĩa là“không”,hoặc “cũng không”

Ví dụ:

-Watakushi mo ikitai desu.
Watakushi:tôi
mo:cũng
ikitai: muốn đi
Tôi cũng muốn đi.

-Gohan mo suki desu

Gohan:cơm
mo:cũng
suki:thích
Tôi cũng thích cơm

YOKO san wa, niku mo sakana no tabemasen

niku: thịt
sakana:cá
mo(1): cũng
mo(2) tabemasen: cũng không ăn
YOKO không ăn thịt cũng không ăn cá.

 Hỗ trợ học Hán Tự

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật