Trợ từ “NONI” Sự tương phản

*NONI có nghĩa là “mặc dù”,với sự tương phản rõ rệt giữa hai mệnh đề được ngụ ý.

-Ví dụ:

-Tabetakunai noni tabemashita
Tabetakunai:không muốn ăn
tabemashita: đã ăn
noni: mặc dù
mặc dù tôi không muỗn ăn nó nhưng tôi đã ăn nó.

-Takai noni kaimashita.
Takai: đắt tiền
noni: mặc dù
kaimashita: đã mua
mặc dù nó đắt tiền nhưng tôi đã mua nó.

Hỗ trợ hoc Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật