Trợ từ “SHIKA” trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật trợ từ  “SHIKA: Sự giới hạn”

SHIKA có nghĩa là “Chỉ”.Mặc dù ý nghĩa khẳng định nhưng nó nhận hình thức phủ định của động từ

Ví dụ:

-Eigo shika shirimasen.Tôi chỉ biết tiếng Anh.
Eigo:tiếng Anh
shika:Chỉ
-Shinbun shika yomimasen. Tôi chỉ đọc báo. 
Shinbun:báo
shika:chỉ
yomi:đọc

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật