Trợ từ tiếng Nhật “Ga: từ đánh dấu chủ ngữ”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật “TRỢ TỪ GA TỪ ĐÁNH DẤU CHỦ NGỮ

 

GA đánh dấu những gì mà người Nhật gọi là chủ ngữ ngữ pháp của câu.

Hãy nghĩ về chủ ngữ theo hai cách sau đây:

+Thứ nhất,trong các phần mô tả trung tính về các hành động hoặc các tình huống có thể quan sát được.

Ví dụ:

-Tegami ga kimashita.
TEGAMI: thư
GA: đánh dấu chủ ngữ
KIMASHITA: đã đến
thư đã đén.
-Ame ga hutte imasu.
AME: mưa
GA: từ dánh dấu chủ ngữ
HUTTE IMASU: đang rơi
trời đang mưa(mưa đang rơi)

Lưu ý: Trong các phần tương ứng phủ định của các câu này,WA chứ không phải GA, phải được sử dụng.
-Tegami wa kimasen deshita. thư đã không đến.

+Thứ hai,đối với sự nhấn mạnh đặc biệt,để phân biệt một người hoặc vật đặc biệt với tất cả những người hay vật khác.

Ví dụ:

-Watakushi ga shimashita
tôi đã làm điều này(tôi là người đã làm điều đó)
-Tokyo ga õkii desu
Tokyo thì lớn(Chính Tokyo thì lớn)

-Khi một đại từ nghi vấn được dùng làm chủ ngữ của câu, GA cũng phải luôn được dùng.

Ví dụ:

-Dare ga, kore wo shimashita ka
DARE: ai
GA: đánh dấu chủ đề
KORE: đây
WO: đánh dấu chủ ngữ
SHIMASHITA: đã làm
KA: "?"
-Ai đã làm điều này?(Ai là người đã làm điều này?)

 Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật