Trợ từ “Từ nối trung lập”

*** Ở đây GA có nghĩa là “và”

-Ví dụ:

-Hawai ni ikimashita ga,subarashikatta desu.
ikimashita: Đã đi
ga: và
subarashikatta: thất tuyệt vời
Tôi đã đi hawai ,và nó thật tuyệt vời.
-Sono hon wo yomimashita ga,omoshirokatta desu
yomimashita: đã đọc.
ga: và
omoshirokatta : thú vị.
Tôi đã đọc quyển sách đó và nó thật thú vị.

 Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật