[Từ điển Nhật việt] 天 THIÊN P1

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
頂点 THIÊN ĐỈNH,ĐINH ĐIỂM Cực điểm
THIÊN BIẾN da đầu;đỉnh; ngọn; chỏm
THIÊN SẮC màu trời
THIÊN XỨNG cái cân đứng;cân thiên bình
皇杯 THIÊN HOÀNG BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
狗風 THIÊN CẨU PHONG Cơn lốc thình lình
災に被災する THIÊN TAI BỊ TAI Bị thiệt hại do thiên tai
気具合 THIÊN KHÍ CỤ HỢP điều kiện thời tiết
文家 THIÊN VĂN GIA Nhà thiên văn học
THIÊN PHỦ đất đai phì nhiêu
変地異 THIÊN BIẾN ĐỊA DỊ Tai họa thiên nhiên; đại hồng thủy
台宗 THIÊN ĐÀI TÔN,TÔNG giáo phái Tendai (Phật giáo)
THIÊN THỂ thiên thể;tinh cầu
THIÊN DỮ,DỰ Của trời cho; của thiên phú; quà của Thượng đế
から降りる THIÊN GIÁNG,HÀNG từ trên trời rơi xuống
THIÊN ĐỈNH,ĐINH thiên đỉnh
THIÊN TRỤC Trục thiên cầu
THIÊN CHỨC thiên chức
THIÊN PHÚC thiên phúc
皇旗 THIÊN HOÀNG KỲ lá cờ của vua
狗話 THIÊN CẨU THOẠI Câu chuyện khoác lác
THIÊN TAI thiên tai
気予報 THIÊN KHÍ DỰ BÁO dự báo thời tiết
文学者 THIÊN VĂN HỌC GIẢ Nhà thiên văn học
THIÊN ĐỂ Điểm thấp nhất
THIÊN THANH Tiếng nói từ thiên đường; giọng nói từ trời cao
THIÊN ĐÀI giáo phái nhà Phật
THIÊN HỮU trời giúp
下無比 THIÊN HẠ VÔ,MÔ TỶ thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN khoảng trời;trời
THIÊN LÔI Sấm
THIÊN CHẤT tài năng thiên phú
THIÊN THÍNH trí tuệ của vua
神髭 THIÊN THẦN TÌ chòm râu dê
皇崇拝 THIÊN HOÀNG SÙNG BÀI sự tôn sùng hoàng đế
THIÊN CẨU người khoác lác;yêu tinh mũi dài
THIÊN HỎA cháy do sấm chớp gây ra;lò
気がいい THIÊN KHÍ trời đẹp
文学 THIÊN VĂN HỌC thiên văn học
THIÊN MẠC màn; trại; lều
壌無窮 THIÊN NHƯỠNG VÔ,MÔ CÙNG bất diệt như trời đất; trường tồn như trời đất
THIÊN TRỢ trời giúp
THIÊN VỊ ngôi hoàng đế
下無双 THIÊN HẠ VÔ,MÔ SONG thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN TẾ Chân trời
賦人権 THIÊN PHÙ NHÂN QUYỀN quyền tự nhiên của con người
罰覿面 THIÊN PHẠT ĐỊCH DIỆN sự quả báo
神地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
皇家 THIÊN HOÀNG GIA hoàng gia
照皇大神 THIÊN CHIẾU HOÀNG ĐẠI THẦN nữ thần Mặt trời
THIÊN HÁN dải Ngân hà; dải thiên hà
THIÊN KHÍ thời tiết
文台 THIÊN VĂN ĐÀI đài thiên văn
THIÊN ĐẾ Thượng Đế
THIÊN NHƯỠNG Thiên đàng và mặt đất
THIÊN TẮC luật Trời
THIÊN NHÂN thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời
下取り THIÊN HẠ THỦ sự cai trị toàn bộ đất nước
THIÊN HIỂM chỗ dốc nguy hiểm
THIÊN PHÙ sự thiên phú
THIÊN PHẠT việc trời phạt
神地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
THIÊN HOÀNG hoàng đế;thiên hoàng;vua
然資源保護論者 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN BẢO HỘ LUẬN GIẢ Người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
THIÊN TRẮC Sự quan sát thiên văn
THIÊN CƠ,KY thiên cơ; ý Trời
THIÊN VĂN thiên văn;Thiên văn học
THIÊN HIỂM sự bảo vệ tự nhiên
THIÊN ĐƯỜNG Thiên đường
刑病 THIÊN HÌNH BỆNH,BỊNH Bệnh hủi; bệnh phong; bệnh cùi hủi
THIÊN NHÂN thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời
下一 THIÊN HẠ NHẤT Thứ duy nhất; thứ độc nhất vô nhị trong thiên hạ
長節 THIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG TIẾT Ngày sinh của Nhật hoàng
THIÊN TỨ sự ban thưởng của vua
THIÊN VÕNG lưới trời
THIÊN THẦN thiên thần
産物 THIÊN SẢN VẬT sản phẩm tự nhiên
然資源 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN tài nguyên thiên nhiên
THIÊN NHAI đường chân trời;miền đất xa xôi
THIÊN CỰC thiên cực
THIÊN ĐỊCH Thiên địch
寿 THIÊN THỌ tuổi thọ tự nhiên
地開闢 THIÊN ĐỊA KHAI TỊCH sự khai sinh ra bầu trời và mặt đất
THIÊN HÌNH việc Trời trừng phạt
井知らず THIÊN TỈNH TRI sự tăng vùn vụt (giá cả)
下の景 THIÊN HẠ CẢNH cảnh thiên hạ đệ nhất
長地久 THIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐỊA CỬU Trường thọ cùng trời đất
象儀 THIÊN TƯỢNG NGHI Mô hình vũ trụ; cung thiên văn
竺鼠 THIÊN TRÚC,ĐỐC THỬ chuột lang
THIÊN TỔ nữ thần Mặt trời tổ tiên
THIÊN SẢN sản phẩm tự nhiên
然記念物 THIÊN NHIÊN KÝ NIỆM VẬT Tượng đài tự nhiên
THIÊN TÂN Thiên Tân
THIÊN NGHIỆP nghiệp làm Hoàng đế
THIÊN THỤ,THỌ quà tặng từ thiên nhiên
宮図 THIÊN CUNG ĐỒ Lá số tử vi
地神明 THIÊN ĐỊA THẦN MINH thần trên trời và dưới đất
THIÊN HẬU thời tiết;tiết trời;trời
井灯 THIÊN TỈNH ĐĂNG đèn trần
下の勝 THIÊN HẠ THẮNG Phong cảnh đẹp; thắng cảnh
19:21:49, 27-02-2015
4563 Lượt xem