[từ điển tiếng Nhật]丙 BÍNH

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BÍNH NGỌ năm Bính Ngọ
BÍNH Bính (can chi);vị trí thứ ba
甲乙 GIÁP ẤT BÍNH ĐINH một hai ba bốn
甲乙 GIÁP ẤT BÍNH sự so sánh; sự tương tự giữa ba người; xếp hạng
23:30:25, 27-02-2015
3821 Lượt xem