[Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P9

BẤT KHOÁI không khoái; không hài lòng; khó chịu;lo lắng;sự không khoái; sự khó chịu;sự lo lắng
BẤT QUY sự không phục hồi lại được nữa
安心 BẤT AN,YÊN TÂM sự không an tâm;không an tâm
売買 BẤT MẠI MÃI tẩy chay
可解 BẤT KHẢ GIẢI không thể hiểu được; không thể nghĩ ra;việc không thể hiểu được; việc không thể nghĩ ra
可侵権 BẤT KHẢ XÂM QUYỀN quyền bất khả xâm phạm
BẤT CỤ không đầy đủ;tàn phế
BẤT TÍN bất tín;sự không thành thật; sự bất tín; sự không trung thực;sự không tin; sự không tin cậy; sự đáng ngờ
鮮明 BẤT TIÊN MINH Mờ đi
足危険 BẤT TÚC NGUY HIỂM rủi ro thiếu hụt
衛生 BẤT VỆ SINH mất vệ sinh
BẤT KI sự tự do; sự độc lập
特定品 BẤT ĐẶC ĐỊNH PHẨM hàng đồng loạt;hàng không đặc định
消化物 BẤT TIÊU HÓA VẬT vật khó tiêu
決断な BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN đắn đo
BẤT HỦ bất hủ;sự bất hủ
戦条約 BẤT CHIẾN ĐIỀU ƯỚC Hiệp ước chống chiến tranh
忠実 BẤT TRUNG THỰC Sự không trung thành; sự bội tín
山戯る BẤT SƠN HI đùa cợt;hiếu động
安定な BẤT AN,YÊN ĐỊNH bấp bênh;lay;lay động;xôn xao
BẤT TẠI khiếm khuyết;việc đi vắng; việc không có mặt
可視項目 BẤT KHẢ THỊ HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
可侵条約 BẤT KHẢ XÂM ĐIỀU ƯỚC điều ước không xâm phạm lẫn nhau
公正 BẤT CÔNG CHÍNH bội nghĩa;oan
便 BẤT TIỆN sự bất tiện; sự không thuận lợi;bất tiện; không thuận lợi
BẤT THUẬN không thuận; không bình thường; không theo quy luật;sự không thuận; sự không bình thường; sự không theo quy luật
足な顔をする BẤT TÚC NHAN hậm hực
行跡 BẤT HÀNH,HÀNG TÍCH hạnh kiểm kém; sự trác táng
経済 BẤT KINH TẾ không kinh tế; lãng phí
燃物 BẤT NHIÊN VẬT vật không cháy được
消化 BẤT TIÊU HÓA không tiêu hóa
決断 BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN trù trừ
本意 BẤT BẢN Ý không tình nguyện; không tự nguyện; miễn cưỡng; bất đắc dĩ;sự không tình nguyện; sự không tự nguyện; sự miễn cưỡng; sự bất đắc dĩ
20:00:43, 27-02-2015
3704 Lượt xem