[Từ vựng chuyên ngành] Logistics P1

Từ vựng về Logistics

Xem Phần 1       Xem phần 2      Xem phần 3    Xem phần 4   Xem phần 5

Xem Phần6       Xem phần 7      Xem phần 8   Xem phần 9   Xem phần 10

Logistics là gì?

国際航空、海上、SEA&AIRのスピード、頻度、ルート(直行、経由)を兼ね合せたベスト運賃、 発着スケジュールをご提案いたします。

Từ mới:

 • 1. 国際航空: こくさいこうくう : Quốc tế hàng không ⇒ Hành Không Quốc tế
 • 2.海上: かいじょう: Hải thượng ⇒ Hàng hải
 • 3. SEA&AIRのスピード: Speed ⇒ tốc độ của đường Biển và đường hàng không
 • 4. 頻度 : ひんど:tầng độ⇒ tầng số
 • 5. ルート: ⇒tuyến đường
 • 6. 直行: ちょっこう: trực hành ⇒ trực tiếp
 • 7. 経由: けいゆ: kinh do⇒ thông qua
 • 8. ベスト: best⇒ tốt nhất
 • 9. 運賃: うんちん⇒ phí vận chuyển
 • 10. 提案: ていあん⇒ đề xuất
 • 11. スケジュール: Schedule ⇒ lịch trình
 • 12. 発着 :  はっちゃく:  phát trước⇒ đi và đến

 Biên soạn: Giảng viên Hồ Văn Bình

Xem thêm từ vựng về Logistics 

13:05:39, 07-02-2015
120 Lượt xem