Từ vựng N1 (201-250)

201 電源 でんげん Nguồn điện
202 伝説 でんせつ Truyền thống, văn hóa dân gian, huyền thoại
203 電線 でんせん Dòng điện
204 伝達 でんたつ Truyền dẫn, thông tin
205 伝来 でんらい Sự giới thiệu, truyền lại, tuyên truyền, truyền đạt
206 と Nếu, chỉ sở hữu từ
207 問い合わせる といあわせる Hỏi về, hỏi thăm
208 問屋 といや Cửa hàng, người bán sỉ ( buôn bán)
209 問う とう Đòi hỏi, hỏi thăm, quan tâm về
210 棟 とう Đỉnh, đỉnh mái
211 的 てき Của
212 適応 てきおう Thích ứng, sự phù hợp
213 適宜 てきぎ Phù hợp
214 適性 てきせい Sự thích hợp với tính chất, cá tính ( của người ) và sự việc
215 手際 てぎわ Phương pháp, khả năng giải quyết, công việc
216 手順 てじゅん Thứ tự, trình tự
217 手錠 てじょう Còng tay, còng số 8
218 手近 てぢか Bên cạnh, xung quanh
219 てっきり Chắc chắn, không nghi ngờ
220 鉄鋼 てっこう Sắt thép
221 徹する てっする Xuyên qua, xâm nhập
222 鉄片 てっぺん Sắt phế liệu
223 手配 てはい Sự chuẩn bị, sự sắp xếp, bố trí
224 手筈 てはず Sắp xếp, kế hoạch, chương trình
225 手引き てびき Hướng dẫn, chỉ đạo, nhập môn, giới thiệu
226 手本 てほん Chữ, tranh mẫu, tấm gương, điển hình
227 手回し てまわし Tay quay, sự chuẩn bị, sắp xếp
228 手元 てもと Trong tay, bên tay, bên người
229 照り返す てりかえす Phản ánh, đối chiếu
230 手分け てわけ Phân công lao động
231 店 てん Cửa hàng
232 点火 てんか Bật lửa, đốt lửa, ánh sáng
233 転回 てんかい Sự chuyển biến, chuyển hướng
234 転換 てんかん Sự đánh đổi, thay đổi, chuyển đổi
235 転居 てんきょ Sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở
236 転勤 てんきん Sự chuyển công tác, làm việc khác
237 点検 てんけん Thanh tra, kiểm tra
238 転校 てんこう Chuyển trường
239 天国 てんごく Cường quốc
240 天才 てんさい Thiên tài, thần đồng
241 天災 てんさい Thiên tai, thảm họa
242 積もり つもり Ý định, kế hoạch
243 露 つゆ Sương
244 強まる つよまる Đạt được sức mạnh, có được sức mạnh
245 強める つよめる Cũng cố, để nhấn mạnh
246 連なる つらなる Mở rộng, căng ra
247 貫く つらぬく Xuyên qua, xuyên thủng, quán triệt
248 連ねる つらねる Liên kết, tham gia
249 釣り つり Câu cá
250 吊り革 つりかわ Dây đeo

 

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật