Từ vựng thông dụng tiếng Anh

A herd of cattle : một đàn gia súc

A pride of lions : một bầy sư tử

A troop of monkey : một bầy khỉ

A flock of sheep/a flock of goats : một bầy cừu/dê

An army of soldiers :một toán lính

A band of robbers : một băng cướp

A body of men ; môt nhóm đàn ông

A bevy of girls : một nhóm con gái

A bunch of crooks : một băng lừa đảo

A choir of singers : một đội hợp xướng

A crew of sailers : một đội thủy thủ

A pack of thieves : một băng trộm

A patrol of policemen : một toán cảnh sát

A brood of chickens : một bầy gà

A flock of birds một đàn chim

A hive of bees : một đàn ong

A litter of puppies : một lứa chó con

A nest of mice : một ổ chuột

A pack of wolves : một bầy sói

A plague /swarm of insects : môt đám côn trùng

A shoal of fish : một đàn cá

An album of stamps : một bộ tem

An basket of fruit :một rổ trái cây

A bouquet of flowers : một vòng hoa

A bowl of rice : một  tô cơm

A bunch of banana : môt buồng chuối

A bunch of flowers : môt bó hoa

A cloud of dust : một đám bụi

A comb of banana : một nải chuối

A fall of rain : mộ trận mưa

A fleet of ship : một đoàn tàu

A flight of stairs : một dãy bậc thang

A mass of hair : một mớ tóc

A pack of card : một bộ bài

A pencil of rays : một chùm tia sáng

A range of mountain: một dãy núi

A set of tool : một bộ dụng cụ

A series of events : một chuổi các sự kiện

A shower of rain : một trận mưa

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật