[Từ vựng tiếng Nhật] – Chủ đề “Đặc điểm và thuật ngữ địa lý”

Học tiếng Nhật từ vựng chủ đề “Đặc điểm và thuật ngữ địa lý”

 

Dạy tiếng Nhật Bản

19:05:40, 08-02-2015
6230 Lượt xem